جوابی برای سوالات شما ...

 

سعی کرده ایم به سوالات یکسان شما در این بخش پاسخ دهیم .شما میتوانید با ارسال سوالاتی که در مورد خانه بان برای شما پیش می آید ، با ما در میان بگذارید، تا همکاران ما به آن پاسخ دهند و در دسترس کاربران سایت قرار گیرد.

خدمات کارت هوشمند خانه بان چیست؟

خدمات کارت هوشمند خانه بان کارت شناسایی همراه مالک یا استفاده کننده است تا خارج از محل سکونت خود نیز بتواند از تسهیلات وخدمات طرف قرارداد با خانه بان استفاده نمایند.

خانه ما بعضی از تجهیزات وامکانات موجود در خانه بان را ندارد.آیا میشود از آن استفاده کرد؟

  بله : امروزه در تمامی ساختمانها از 80% این تجهیزات وامکانات استفاده میشود وشما میتوانید ازمزایای، طرح سند نگهداری خانه بان استفاده نمایند.  

آیا خانه بان مورد تاییدنظام مهندسی وشهرداری و… است؟

اولا" این طرح یک ابزار کمکی برای برنامه ریزی ومدیریت ونگهداری از ساختمان است به هیچ عنوان اجباری نیست ، البته شاید در آینده با اجرایی شده اصل 22 مقررات ملی ساختمان این طرح بصورت اجباری شود ولی در حال حاضر هیچ اجباری در تهیه آن نیست .   ثانیا" با مذاکرات وتحقیقات انجام شده این طرح موردتایید بسیاری مسئولین ،مهندسین ، مالکان ،استفاده کنندگان وسرویسکارن و… قرار گرفته است.  

فرق بین شناسنامه فنی وملکی ومدارکی که هر ساختمان دارد با سند نگهداری خانه بان چیست؟

شناسنامه فنی وملکی درزمان ساخت از طرف نظام مهندسی وشهرداریها وارگانهای مربوطه صادر میگردد ومدارک هویتی واسنادی ساخت است. سند نگهداری خانه بان ، برای زمان بهره برداری میباشد ویک راهنما وبرنامه استفاده صحیح است وبصورت کاربردی تر برای هر ساختمان مورد نیاز است.

چرا هر پرونده سلامت فنی ساختمان یک کد دارد؟

  تیم خانه بان در نظر دارد برای پشتیبانی از مشتریان خود وصدور کارت هوشمند امداد خانه بان وارائه خدمات دیگر از طریق شناسایی این کد ،نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه هوشمند خانه بان اقدام نماید.  

دستورالعمل اجرایی خانه بان چیست؟

  برای آموزش استفاده صحیح از امکانات ساختمان در هر بخش بصورت خلاصه مواردی نوشته شده است که مطالعه ویاد گیری آن به استفاده کنندگان کمک میکند تا بهتر و بیشتر از امکانات وتجهیزات ساختمان استفاده نمایند.  

گزارش سرویس وتعمیر چیست ؟

سرویسکار یا تعمیر کار در هر بخش باید بعد ازرفع نقص کلیه عیوب واقدامات انجام شده وقطعات تعویض شده را همراه با شماره تماس خود وهزینه های دریافتی را ثبت نماید. این اقدام میتواند در مراجعات بعدی به او ویا همکاران دیگر کمک کند وباعث کاهش هزینه ها وصرفه جویی درزمان شود.

گزارش بازدید چیست وچه فایده ای دارد ؟

گزارش بازدید یکی از اقدامات مهمی است که در هر سال حداقل یک بار باید انجام شود وبعد ازبازدید طبق چک لیست مربوط به هر قسمت تکمیل میشود و کارشناس یا بازدید کننده مشاهدات خود را برای اطلاع مالک واستفاده کننده در آن ثبت میکند. با این اقدام وتصمیم گیری ومدیریت هزینه ها واقدامات اجرایی به موقع از طرف مالک یا مصرف کننده میتواند باعث کاهش خسارت مالی وجانی برای افراد خانواده شود.

چک لیست چیست وبرای چه قسمتهایی طراحی شده است ؟

چک لیست فهرستی از اقداماتی است که جهت مستند سازی واقدام اجرایی بعدی ، برای تجهیزات اصلی ساختمان طراحی شده است. که میتواند به مالک واستفاده کننده وسرویسکار در نگهداری وپیشگیری از خرابیهای ناخواسته واقدامات پیشگیرانه کمک کند.

منظور از خدمات رفاهی در خانه بان چیست ؟

کلیه خدماتی که مورد نیاز یک خانواده در بخش رفاهی مانند، اطلاعات تماس رستوران، آشپزخانه مرکزی ،کارواش، قالیشویی و… است را واحد خدمات رفاهی میگویند. وخانه بان تنها در بعضی شهر ها بصورت اختصاصی معرف آنها به استفاده کنند گان است وهیچ گونه مسئولیتی در قبال طرفین ندارد.

آیا واحد خدمات فنی زیر نظر خانه بان است؟

خیر : به دلیل گستردگی توزیع خانه بان در کشور وگستردگی خدمات فنی ساختمان درحال حاضر امکان فعال سازی ومدیریت این بخش در تمام شهر ها وجود ندارد . خانه بان تنها معرف بعضی از خدمات دهندگان به مشتری میباشد وهیچ گونه مسئولیتی در مقابل خدمات دهنده وخدمات گیرنده ندارد.

منظور از واحدخدمات فنی در خانه بان چیست؟

  کلیه نصابان، تعمیر کنندگان وسرویسکاران که در زمینه های مختلف فنی ساختمان به مالک یا استفاده کننده گان خدمات ارائه مینمایند واحدخدمات فنی هر واحد هستند.  

برای انبوه سازان وفروشندگان چه فایده ای دارد؟

  ارائه مشخصات واطلاعات فنی وغیره در هر واحد از ساختمان بصورت یک کتاب راهنما ، ضمن سهولت در معرفی اولیه ساختمان به مشتری ، برای سازنده نیز ایجاد اعتماد وحرفه ای بودن در ذهن مشتری مینماید و تماسهای وسوالات بعد از فروش مشتری راکاهش میدهد .  

آیا خانه بان برای مشاورین املاک هم ارزش افزوده ای ایجاد میکند؟

  بله : با بودن یک راهنمای کامل در هر ساختمان پیشنهاد به متقاضیان خرید یا اجاره ، حرفه ای ودقیقتر است وهمچنین در زمان تحویل نیز طبق معیار ی ساختمان را تحویل موجر یا مستاجر میدهند وهنگام اختلاف وسوء تفاهم بین طرفین بهتر تصمیم گیری و مسئله را حل میکنند.  

خانه بان به مستاجر واستفاده کننده از ساختمان چه کمکی میکند؟

  مستاجر واستفاده کننده از ساختمان با بودن یک راهنمای کامل وپرونده اقدامات انجام شده میتواند بهتر وبا آگاهی بیشتر در ابتدای قرارداد تصمیم گیری کنند وباهزینه کمتر از تمامی امکانات وتجهیزات ساختمان در طول قرارداد استفاده نماید وسوءتفاهم ها وناراحتی های بین مستاجرومالک و… کم میشود.  

خانه بان چه نفعی برای مالک ساختمان دارد؟

  اولین ومهمترین نفعی که خانه بان برای مالک ایجاد میکند جمع بودن اطلاعات ومشخصات ساختمان وعملکردهای تعمیراتی وهزینه ای ساختمان در یک مجموعه برای اقدامات وتصمیم گیری ومدیریت دارایی فیزیکی است.  

چه کسانی میتوانند ار خانه بان استفاده کنند؟

  کلیه کسانی که مالک ، سازنده ویا استفاده کننده از ساختمان هستند باید ازسند نگهداری خانه بان استفاده کنند.  

آیا خانه بان مجوز دارد؟

  بله : خانه بان در کتابخانه ملی با شماره 6013262 وشابک 0-326-463-600-978 به ثبت رسیده است.  

سند نگهداری خانه بان چیست؟

  سند نگهداری خانه بان نگرش وابزاری است، برای برنامه ریزی، مدیریت وتعمیرونگهداری پیشگیرانه بصورت سیستماتیک جهت ثبت اطلاعات ساختمان واقدامات انجام شده در طول سال.    

منظور از کتابی که کتاب نیست چیست؟

  همانطور که در سایت نیز هست، خانه بان مانند کتاب برای آموزش ویادگیری نیست ، بلکه یکی از قسمتها بابت آموزش است ومابقی برای مستند سازی اطلاعات فنی ومدیریتی و هزینه ای در هر ساختمان است.  

منظور از سندی مهمتراز سند مالکیت چیست؟

به دلیل کاربردی بودن سند نگهداری در زمان بهره برداری وثبت اطلاعات وکمک به مدیریت وبرنامه ریزی پیشگیرانه به استفاده کننده جهت کاهش هزینه ها ومصرف سوخت وافزایش عمر وکارایی وامنیت تجهیزات مهمتر از یک سند مالکیت است که فقط جهت خرید وفروش وزمانهای خاص استفاده میشود.

جواب سوال خود را پیدا نکردید ؟

با پر کردن فرم زیر سوال خود را از ما بپرسید