خانه بانی عزیز سلام 

از اینکه به ما اعتماد کردید وبرای سیستم سازی ، برنامه ریزی ومدیریت هوشمندانه خانه خود
ازاین سند استفاده مینمایید، صمیمانه سپاسگزاریم .
 
جهت فعال سازی واستفاده بهتر از این سامانه در واحد مسکونی خود
لطفاً  فرم ذیل را با دقت تکمیل وارسال نمایید.

همگام سازی سند هوشمند

لطفاً کد فعال سازی ، شماره سریال  وکد 16 رقمی خدمات کارت

موجود در بسته مدیریت نگهداری هوشمند خانه بان را جهت همگام سازی با دقت وارد نمایید .