خانه خود را بیشتر بشناسید

موضوع آشنا علم بهتر است یا ثروت. حال سند نگهداری بهتر است یا سند مالکیت خانه شما؟؟

سند نگهداری یا سند مالکیت خانه؟ معمولا هرگاه برای خرید خانه اقدام می کنید، ابتدا به بررسی سند مالکیت خانه

بیشتر بخوانید
jellyenderson می 30, 2020 0

اهمیت اجرای سیستم نگهداری پیشگیرانه در منازل مسکونی

از سال های گذشته پیشرفت های زیادی در زمینه ساخت تجهیزات ساختمانی صورت گرفته است. باتوجه به همین پیشرفت ها،

بیشتر بخوانید
jellyenderson می 22, 2020 0

افزایش طول عمر تجهیزات منزل شما با مدیریت و نگهداری اصولی

زمانی که شما تجهیزات و تاسیسات منزل خود را نصب می کنید، انتظار دارید که طول عمر خوبی داشته باشند.

بیشتر بخوانید
jellyenderson می 14, 2020 0

نگهداری پیشگیرانه در کاهش هزینه های تعمیرات ناخواسته تجهیزات منازل مسکونی

هزینه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در منازل میتوان گفت در ایران تقریبا 30 میلیون واحد مسکونی وجود دارد و

بیشتر بخوانید
jellyenderson آوریل 26, 2020 0

اهمیت نگهداری اصولی تجهیزات واحد مسکونی در عملکرد و راندمان تجهیزات

عملکرد و راندمان تجهیزات واحدهای مسکونی به نحوه نگهداری اصولی از تجهیزات بستگی دارد. هر چه به نگهداری اصولی از

بیشتر بخوانید
jellyenderson آوریل 24, 2020 0