در اجرای طرح سراسری هر خانه یک خانه بان همراه ما در شهر خود باشید.

بعد از خداوند متعال ،برای رسیدن به اهداف ورسالت خانه بان به همکاری صمیمانه همه هموطنان عزیز در سراسر کشور امید داریم .

تا دنیا را به قدر توانمان جای بهتری برای زندگی کردن کنیم.

به ما بپوندید…

همکاری با تیم خانه بان

ضمن تشکر فراوان از شما عزیزان خوشهالیم که تصمیم گرفته اید، یکی از همکاران موفق مجموعه خانه بان شوید، برای اجرای طرح سراسری هر خانه یک خانه بان در شهرواستانتان . لطفن فرم ذیل را بصورت کامل وصحیح تکمیل وارسال نمایید تا در اسرع وقت کارشناسان مربوطه با شما تماس گرفته ومراحل بعدی را هماهنگ نمایند .

مدیر دپارتمان معرفی وفروش خانه بان